CONTACT US

Phone

+38 (044) 494-04-26

E–mail

office@agro-region.com

Address

Kungsgatan 33, Box 1364, 111 93 Stockholm, Sweden

read more

© AGRO-REGION. All rights reserved.

UA EN
UA EN

Звернення Генерального директора


01. 03. 22

Звернення Генерального директора

«Це звернення адресоване всім стейкхолдерам Агро-Регіон – клієнтам, постачальникам, інвесторам, уряду і має на меті висвітлити нашу позицію щодо поточної ситуації в Україні та того, як група Агро-Регіон справляється з нею.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Як генеральний директор Агро-Регіон, я рішуче засуджую російську військову агресію та пропаганду, яка поширюється в моїй рідній країні. Ми об’єднані навколо цієї позиції в Агро-Регіоні.

Багато українців, у тому числі й працівники Агро-Регіону, зараз воюють у складі збройних сил та батальйонів територіальної оборони та чинять опір одній із найбільших армій світу. Війна за український суверенітет, її територіальну цілісність та європейську безпеку має ще одну нищівну сторону, яка може привнести поширення голоду та громадських заворушень у всьому світі. Тому Агро-Регіон продовжує працювати, де б не були наші співробітники – вдома під постійними російськими бомбардуваннями, на полях зі зброєю та в агротехніці, або розкидані по всьому світу як біженці.

З початком війни ми зосередилися на турботі про наших працівників та їхніх сім’ях, збереженні нашої землі та активів. Агро-Регіон продовжує працевлаштовувати наших людей, платити заробітну плату та податки, обслуговувати борги. Наша менеджмент команда віртуозно виконує свою роботу, і сьогодні ми з гордістю повідомляємо, що посівний сезон розпочався. Україна зберігає своє звання європейської житниці навіть на порозі Третьої світової війни. Наш експорт активний, і ми продовжуємо постачати українське зерно в Європу та світ. Агро-Регіон повільно відновлює інвестиційні проекти, насамперед у таких стратегічних сферах, як енергоефективність та логістичний потенціал.

Ми всі впевнені, що попереду Україну чекає світле майбутнє, а аграрна галузь України далека від свого піку. Щодня в Агро-Регіоні ми працюємо, щоб довести це і продовжуємо надавати гуманітарну та військову допомогу, щоб допомогти мирним жителям і солдатам перемогти у цій війні.

Слава Україні!»

CEO address

“This message is addressed to all Agro-Region stakeholders – customers, suppliers, investors, government and is meant to open up our position on the current situation in Ukraine and how Agro-Region Group is handling it.

On February 24th, 2022, Russia started the full-scale military invasion of Ukraine. As the CEO of Agro-Region, I decisively condemn Russian military aggression and propaganda spreading in my home country. We are united around this position in Agro-Region.

Many Ukrainians, including Agro Region employees, are now fighting in armed forces and battalions of territorial defense and resisting one of the biggest armies in the world. The war for Ukrainian sovereignty, its territorial integrity, and European security yet has another devastating side that brings the spread of hunger and civil unrest globally. That is why Agro-Region continues operating wherever our employees are – home under constant Russian bombing, in the fields, half armored in agri machinery, or spread around the world as refugees.

Since the start of the war, we concentrated on taking care of our employees and their families, preserving our land and assets. Agro-Region continues to employ our people, pay salaries and taxes, service our debts. Our management team virtuously keeps the operations going, and today we proudly announce that the sowing season has started. Ukraine would keep its title of European breadbasket even on the threshold of World War III. Our exports are active, and we keep supplying Europe and the world with Ukrainian grains. Slowly, Agro-Region resumes investment projects, first and foremost in such strategic areas as energy efficiency and logistical capacity.

We all are confident that Ukraine has an even brighter future ahead and that the agriculture industry of Ukraine is far from its high. Every day in Agro-Region, we work to prove it and keep providing humanitarian and military aid to help civilians and soldiers win this war.

Glory to Ukraine!”

latest news